تغییر زمان برگزاری آزمون روز چهارشنبه مورخ 15/9/91 متقاضیان نمایندگی استان تهران
تغییر زمان برگزاری آزمون روز چهارشنبه مورخ 15/9/91 متقاضیان نمایندگی استان تهران
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون روز چهارشنبه مورخ 15/9/91 متقاضیان نمایندگی استان تهران می رساند که آزمون مذکور بدلیل تعطیلی ادارات به روز چهارشنبه مورخ 22/9/91 ساعت 10 صبح موکول گردیده است . مجددا" تأکید می نماید صرفا" آزمون در...
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 230 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و ...
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 230 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و ...
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 29 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 230 ویژه استان تهران و ... طی نامه شماره 675014/91 مورخ 12/9/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
اعلام نتایج آزمون گروه 231 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان غربی
اعلام نتایج آزمون گروه 231 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان غربی
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 231 ویژه استان آذربایجان غربی ، آزمون این گروه با حضور 43 نفر در تاریخ 29/8/91 در محل ساختمان مرکز ی مدیریت بیمه ایران آن استان برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد...
اعلام نتایج آزمون گروه 232 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
اعلام نتایج آزمون گروه 232 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 232 ویژه استان تهران ، آزمون این گروه با حضور 61 نفر در تاریخ 29/8/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 10/7/91 تا...
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 227 متقاضیان نمایندگی ویژه استان مازندران
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 227 متقاضیان نمایندگی ویژه استان مازندران
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 13 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 227 ویژه استان مازندران طی نامه شماره 662299/91مورخ 8/9/ 91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و .....
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و .....
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 22 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 228 ویژه استان تهران و .... طی نامه شماره 622806/91 مورخ 8/9/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 229 متقاضیان نمایندگی ویژه استان گیلان
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 229 متقاضیان نمایندگی ویژه استان گیلان
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 25 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 229 ویژه استان گیلان طی نامه شماره 666917/91 مورخ 9/9/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه ویژه متقاضیان نمایندگی ویژه استان فارس
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه ویژه متقاضیان نمایندگی ویژه استان فارس
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 73 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه ویژه استان فارس طی نامه شماره 643339/91مورخ 29/8/ 91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 218 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان شرقی
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 218 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان شرقی
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 36 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 218 ویژه استان آذربایجان شرقی طی نامه شماره 629272/91 مورخ 24/8/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 224 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 224 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 48 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 224 ویژه استان تهران طی نامه شماره 615813/91 مورخ 21/8/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
نمایش 1,041 - 1,050 از 1,070 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 107