شوراها و کارگروه ها شوراها و کارگروه ها

کارگروه تجمیع معماری

کارگروه تجمیع معماری


زمان تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 10:00 الی 12:00

اعضا:

 • بختیاری
 • کرمی
 • رضوی‌زاده
 • جلالی
 • اربابی
 • قشقایی
 • اخلاقی

شرح وظایف:

از آنجا که طرح توسعه فناوری اطلاعات شرکت بیمه ایران بر مبنای معماری سازمانی تدوین شده ای که قبل از توسعه سیستم‌ها استخراج شده و به عنوان مرجع قابل استفاده باشد تدوین نشده است، لذا در این کارگروه وظیفه هماهنگ سازی فعالیت‌های توسعه‌ای در حال اجرا از بعد معماری سازمانی انجام خواهد شد. این وظیفه از طریق تدوین استانداردهای مرجع معماری، تدوین چارچوب معماری سازمانی، تعیین ابزار مدلسازی که قابل استفاده در کلیه طرح‌های توسعه‌ای باشد، و فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم معماری سازمانی در میان مدیران، کارشناسان و اعضای تیم‌های توسعه، انجام خواهد شد. در گامهای بعد بازنگری و اصلاح استراتژی‌IT و ارزیابی دوره‌ای شاخص‌های مدیریت IT انجام خواهد شد.


کارگروه نرم‌افزار

کارگروه نرم‌افزار


زمان تشکیل جلسات:

سه شنبه ساعت 8:00 الی 10:00

اعضا:

 • بختیاری
 • کرمی
 • رضوی زاده
 • رستمی
 • رضی
 • طباطبایی
 • قوطاسلو
 • اخلاقی

شرح وظایف:

مهمترین هدف و برنامه این کارگروه بررسی جایگاه و کارکرد راه‌حل BPM در ساماندهی سیستم‌های اطلاعاتی بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای در شرکت بیمه ایران بوده است. بدین منظور مطالعات زیادی پیرامون ماهیت وجودی این راه‌حل و جایگاه آن در مدیریت، انواع Platformهای فنی موجود برای آن و همچنین محصولات BPM مطرح جهان انجام شده است. پس از انجام این مطالعات و اثبات سودمندی و ضرورت این راه‌حل، شره خدمات و اسناد مناقصه تهیه و یکی از محصولات داخلی یا خارجی موجود در کشور انتخاب خواهد شد.
علاوه بر پروژه استقرار BPM، و در راستای آن می‌باید مطالعات اولیه برای ایجاد زیرساخت‌ مورد نیاز برای استفاده از معماری سرویس‌گرا در سیستم‌های اطلاعاتی، صورت گرفته و برنامه‌ریزی اجرایی آن انجام شود. 


کمیسیون معاملات (مناقصات و مزایدات)

کمیسیون معاملات (مناقصات و مزایدات)


زمان تشکیل جلسات:

متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح

اعضا:

 • مدیر حقوقی و امور قراردادها
 • مدیر امور مالی
 • مدیر حراست
 • مدیر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 • مدیر واحد متقاضی مناقصه و یا مزایده
 • دبیرخانه
 • کمیته فنی و بازرگانی
 • معاون مدیر امور مالی
 • رئیس اداره کل املاک و مستغلات و قراردادها
 • معاون مدیر واحد درخواست کننده مناقصه یا مزایده

شرح وظایف:

در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گذار موظف است بر اساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها را به کمیته مذکور ارجاع نماید .


نمایش 4 - 6 از 31 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 11