شوراها و کارگروه ها شوراها و کارگروه ها

کارگروه مدیریت دانش

کارگروه مدیریت دانش


زمان تشکیل جلسات:

اعضا:

  • آقایان کرمی،رضوی زاده،یحیوی،خدامی،غمخوار
  • خانم ها دزفولی نژاد ،جلالی،رنجبر،شفیع زاده، برهمن و اسدی

شرح وظایف:

هدف این کارگروه ارائه نقشه راه بیمه ایران در پیاده سازی مدیریت دانش می باشد که می بایست در طول زمان و با اجرای پروژه های مختلف محقق گردد.
بخشی از سرمایه های سازمان ها،سرمایه دانشی است که اهمیت بسزایی در موفقیت کسب و کار دارد.مدیریت دانش مجموعه ای از تجارب کسب و کار و به کارگیری تکنولوژی است که به شرکت ها در سازمان دهی و مدیریت بهتر دارایی های دانشی شان کمک می کند.
مدیریت دانش در سازمان های نوین یک ضرورت است،چراکه کارکنان این سازمان ها هر روزه در حال تولید دانش ها،تجربه ها و اطلاعات فنی جدید هستند که ممکن است بارها در گذشته تولید شده یا در آینده مجددا مورد نیاز باشد.این گنجینه ها به سادگی از بین میروند و با جابه جایی ها و خروج افراد دیگر به دست نمی آیند.فواید مدیریت دانش را میتوان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان کرد:

  • جلوگیری از تولید مجدد تجربه ها و دانش ها و صرف هزینه برای بهبود آن ها و نه بازتولید آنها.
  • کاهش خطاهای ناشی از عدم دسترسی به تجارب قبلی.
  • افزایش تعلق سازمانی و مطلوبیت برای پرسنل به جهت ملموس شدن تولیدات دانشی شان در سازمان و ارتباط موثربین پرسنل و بهبود روابط.
  • شناسایی نقاط ضعف دانش سازمان و سرمایه گذاری آگاهانه روی آنها.

نظر به اهمیت مدیریت دانش در دنیای امروز،شرکت بیمه ایران نیز قدم های آغازین را برای پیاده سازی مدیریت دانش،با تشکیل کارگروه مدیریت دانش برداشته است.


نمایش 31 - 31 از 31 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 11