شوراها و کارگروه ها شوراها و کارگروه ها

شورای IT

شورای IT


زمان تشکیل جلسات:

یکشنبه ها ساعت 7:30 الی 9:30

اعضا:

 • آقای حمیدی
 • آقای بختیاری
 • آقای کرمی
 • آقای غیوری
 • آقای بشارتیان

شرح وظایف:

هدف از تشکیل این شورا تصویب سند راهبردی و اصلاحیه‌های آن و تصویب برنامه و بودجه سالانه IT و ارائه و بررسی گزارش جمع‌بندی پیشرفت برنامه‌ها همچنین گزارش سالانه پیشرفت طرح توسعه فناوری اطلاعات می باشد. همچنین فرآیندهای برونسپاری و ارجاع کار در این شورا مشخص می شود مانند تصویب پیشنهاد اجرای پروژه ، تصویب اسناد ارجاع کار، انتخاب مجری و انعقاد قرارداد.از دیگر فرآیندهایی که در این شورا مشخص میشود فرآیندهای نظارت عملیاتی می باشد که شامل تصویب برنامه پروژه ، تصویب برنامه نظارت، تصویب فرآورده‌های پروژه، ممیزی فرآیندهای پروژه، ارائه گزارش پیشرفت ادواری پروژه و اصلاح/ تمدید/ لغو قرارداد میباشد.


ستاد اجرایی غدیر

ستاد اجرایی غدیر


زمان تشکیل جلسات:

متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح

اعضا:

 • رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ( رئیس ستاد )
 • معاون اداری ومالی ( دبیر ستاد )
 • عضوء هیأت مدیره و معاون فنی ( رئیس کمیته انضباطی )
 • عضوء هیأت مدیره و معاون طرح و برنامه ( رئیس کمیته پژوهش و تحقیق و تبلیغات )
 • عضوء هیأت مدیره ( رئیس کمیته امر به معروف و نهی از منکر )
 • عضوء هیأت مدیره ( رئیس کمیته اداری ومالی و بودجه )
 • معاون اتکایی و امور بین اللمل (عضوء کمیته انضباطی )
 • مدیر حراست (عضوء کمیته انضباطی )
 • فرمانده بسیج (عضوء کمیته انضباطی )
 • رئیس شعبه تهران نو (عضوء کمیته انضباطی )
 • مدیر روابط عمومی( عضوء کمیته پژوهش و تحقیق و تبلیغات )
 • معاون مدیر حراست ( عضوء کمیته پژوهش و تحقیق و تبلیغات )
 • مسئول نشریه پیام بیمه ( عضوء کمیته پژوهش و تحقیق و تبلیغات )
 • همکار ایثارگر( عضوء کمیته پژوهش و تحقیق و تبلیغات )
 • مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران (عضوء کمیته امر به معروف و نهی از منکر)
 • مدیر بیمه های اتومبیل (عضوء کمیته امر به معروف و نهی از منکر)
 • معاون مدیریت بیمه های اشخاص (عضوء کمیته امر به معروف و نهی از منکر)
 • رئیس شعبه مجتمع فاطمی (عضوء کمیته امر به معروف و نهی از منکر)
 • مدیر برنامه و بودجه (عضوء کمیته اداری ومالی و بودجه )
 • مدیر امور اداری (عضوء کمیته اداری ومالی و بودجه )
 • مشاور مدیر عامل و مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (عضوء کمیته اداری ومالی و بودجه )

شرح وظایف:

پیرو تصمیم اتخاذ شده در چهاردهمین جلسه ستاد غدیر بیمه ایران در تاریخ اول بهمن ماه سال 87 کلیه ستاد های فرهنگی شرکت از جمله ستاد اقامه نماز ، امر به معروف و نهی ازمنکر ، دهه فجر، دارالقرآن و غدیر تحت قالب یک ستاد به نام ستاد اجرایی غدیر فعالیت نمودند .


کمیسیون خرید املاک

کمیسیون خرید املاک


زمان تشکیل جلسات:

متناسب با نیاز و موضوعات قابل طرح

اعضا:

 • معاون اداری و مالی
 • مدیر حقوقی و امور قراردادها
 • مدیر برنامه و بودجه
 • مدیر امور اداری
 • مدیر حراست
 • مدیر امور سرمایه گذاریها
 • مدیر امور ساختمان و تأسیسات
 • مدیر امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور
 • دبیر خانه کمیسیون

شرح وظایف:

بررسی و تصمیم گیری در خصوص خرید املاک و ساختمان اداری شرکت


نمایش 7 - 9 از 31 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 11