انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی بیمه ایران

انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی بیمه ایران


انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی بیمه ایران

انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی بیمه ایران

طی حکمی از سوی آقای بختیاری مدیرعامل محترم شرکت، آقای ولی مهدی پور به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه ایران منصوب شد.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران